کیفیت پرینتر بعد از شارژ کارتریج توسط امدادچاپگر کاهش پیدا می کند؟

خیر، کیفیت پرینتر بعد از شارژ بستگی به تونر استفاده شده دارد، اگر تونری که استفاده می شود با کیفیت و اصلی باشد کیفیت به هیچ عنوان افت نداشته و مانند روز اول خرید پرینتر شروع به چاپ میکند. شرکت امدادچاپگر با گارانتی سرویس شارژ کارتریج خود، این اطمینان را به شما خواهد داد که [...]